دختر بلیط فروش

۰۲
اسفندتصویر از اینترنت گرفته شده


همانطور که در سکانس اول توضیح داده شد , اول اسفند ماه است و ازدحام بلیط فروشی کاملا مشهود است.
صندلی های انتظار دفتر پر شده و خیلی ها ایستاده بودند و منتظر صدور بلیط مورد نظر تا اینکه...
صدای زنگ تلفن باعث شد از مراجعی که برای همان لحظه بلیط می خواست عذر خواهی کنم تا جواب تلفن را دهم و بعد ادامه کارش...
-الو بفرمایید!
۰۲
اسفند

سکانس اول: بلیط دارید؟


با نزدیک شدن به ایام نوروز شلوغی دفتر بلیط فروشی و امتداد صدای زنگ تلفن بسیار طبیعی می باشد ولی....

ولی اینکه مسافری بیاید و بپرسد فلان شهر چه ساعاتی اتوبوس دارد و شما هم خیلی معمولی جواب کامل دهید(تا اینجا همه چیز طبیعی بود) و با پرخاشگری دور از انتظار مسافر یا مسافر نما برخورد کنید طبیعی به نظر نمی رسد!